Digital signering av läkemedel och insatser

Projekt: Digital signering av läkemedel och insatser - Hemsjukvård, TioHundra AB

Projektet startades med mål att införa digital signering för omsorgspersonal av:


  • Delegerad administrering av läkemedel

  • Ordinationer från fysioterapeut och arbetsterapeut

  • Sociala insatser

Införandet skulle ske på:


  • Nio vård- och omsorgsboenden

  • Fyra gruppboenden inom socialpsykiatrin

  • 24 gruppboenden inom LSS

  • Hemtjänst- och hemsjukvård

Resultat

Digital signering utförs på en läsplatta eller smarttelefon i en webbapplikation där organisationen är uppbyggd och medarbetare och patienter är registrerade. Medarbetaren kan i appen se patienterna på avdelningen enskilt eller i grupp och planera arbetet därefter.

Sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och enhetschefer kan följa patienterna i en översiktbild och får larm, en rödmarkering, om deras ordinerade insatser uteblir. Det blir ett stöd genom att kunna påminna varandra om en ordination uteblivit samt ger omsorgspersonalen en stressfriare arbetsdag genom att de på ett enkelt sätt få en överblick över arbetet som ska utföras.Foto: TioHundra AB

Ansvarig Kontaktperson

Madeleine Karlsson
madeleine.karlsson@tiohundra.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel